fbpx

Download A-BigTime 8.0 – Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

GIỚI THIỆU

Phần mềm kế toán A-BigTime 8.0 tuân thủ theo chính sách kế toán hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006, thay thế quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính.

Phần mềm kế toán A-BigTime 8.0 được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, theo dõi các khoản thu chi, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo từng phòng ban, bộ phận.

A-BigTime 8.0 tích hợp đầy đủ các phân hệ kế toán

 • Quản lý tài chính.
 • Quản lý Tiền mặt tại công ty.
 • Quản lý Tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc.
 • Quản lý Tiền lương của nhân viên.
 • Quản lý Vật tư của nhân viên, công cụ dụng cụ của công ty.
 • Quản lý Tài sản lớn nhỏ.
 • Quản lý Thuế.
 • Quản lý Dự án.
 • Quản lý sổ ghi nợ.
 • Quản lý các Hợp đồng.
 • Kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính củ thể.

>>> Xem thêm Phần mềm kế toán đóng gói AccNetiZ_2016 – Miễn phí 100%

Tính năng vượt trội của A-BigTime 8.0

 • Đối chiếu, kiểm soát tình hình thực hiện dự toán ngân sách chi tiết đến từng nhóm mục.
 • Cho phép người sử dụng lựa chọn hình thức đối chiếu dự toán ngân sách theo Nhóm mục hay theo Mục hoặc cả hai.
 • Nguồn kinh phí được phân không hạn chế theo nhiều cấp khác nhau, phân tích được nguồn thông thường và nguồn tiết kiệm chi.
 • Phân tích và kết xuất thông tin đa chiều.
 • Tự động ghi các nghiệp vụ đồng thời ngay sau khi nhập chứng từ.
 • Thực hiện nghiệp vụ chuyển kho nội bộ và điều chỉnh, kiểm tra hàng tồn kho cuối kỳ. Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp khác nhau: bình quân gia quyền, đích danh…
 • Kê khai, nộp thuế GTGT đối với các đơn vị có các hoạt động sản, xuất, kinh doanh, dịch vụ theo thông tư mới nhất về thuế GTGT của cơ quan thuế.
 • Theo dõi xuyên suốt lịch sử tình hình sử dụng tài sản cố định từ khi mua đến khi thanh lý, nhượng bán… các chứng từ được lưu theo nhiều năm từ quá khứ đến hiện tại.
 • Tính khấu hao tài sản cố định mềm dẻo theo chỉ tiêu mới khi đánh giá lại tài sản cố định.
 • Giao diện người dùng được thiết kế bằng hình ảnh trực quan, sinh động giúp người sử dụng tiếp cận phần mềm một cách dễ dàng, dễ học, dễ sử dụng.
 • Hệ thống cho phép thêm mới, tìm kiếm hay sửa thông trên các danh mục ngay trong khi đang nhập chứng từ…

Download A-BigTime 8.0 - Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Download A-BigTime 8.0 – Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Download A-BigTime 8.0 - Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Download A-BigTime 8.0 – Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Link Download Phần mềm kế toán A-BigTime 8.0

->>Download các phần mềm khác.

->>Xem toàn bộ các phần mềm hữu ích tại Driver.com.vn.

Rate this post

Leave a Reply