fbpx

Download CADS 2012 – Phần mềm kế toán doanh nghiệp. MIỄN PHÍ 100%

Phần mềm kế toán CADS 2012 là một phần mềm được các nhân viên kế toán ưu dùng nhất trong một doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giúp các đơn vị doanh nghiệp thực hiện các công việc kế toán, quản lý số liệu và theo dõi tình hình sản xuất của một doanh nghiệp một cách chính xác, các quy trình thu chi.

Phiên bản phần mềm kế toán CADS 2012 được cập nhật mới nhất bao gồm 8 phân hệ:

 1. Phân hệ vốn kế toán bằng tiền mặt.
 2. Phân hệ kế toán mua hàng và ghi nợ phải trả.
 3. Phân hệ kế toán các chi phí giá thành thị trường.
 4. Phân hệ kế toán bán hàng và số nợ phải thu lại.
 5. Phân hệ kế toán tổng hợp của doanh nghiệp.
 6. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 7. Phân hệ tự tạo và in hóa đơn bán hàng cho khách hàng.
 8. Phân hệ kế toán hàng còn trong kho.

Download CADS 2012 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp. MIỄN PHÍ 100%

Download CADS 2012 – Phần mềm kế toán doanh nghiệp. MIỄN PHÍ 100%

–>>Xem thêm Phần mềm kế toán Excel V9 với những tính năng cập nhật nổi bật

Các tính năng chính của CADS 2012:

 • Hỗ trợ kế toán thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ thiết kế các chứng từ và cập nhật các số liệu chính xác và nhanh nhất.

Download CADS 2012 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp. MIỄN PHÍ 100%

Download CADS 2012 – Phần mềm kế toán doanh nghiệp. MIỄN PHÍ 100%

 • Tạo các báo cáo sau các cuộc họp chi tiết và rõ ràng.

Download CADS 2012 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp. MIỄN PHÍ 100%

Download CADS 2012 – Phần mềm kế toán doanh nghiệp. MIỄN PHÍ 100%

Quý vị có thể download Phần mềm kế toán CADS 2012 tại đây:

->>Xem thêm Download Office 2013 sử dụng dễ dàng và hiệu quả nhất

->>Download các phần mềm khác.

->>Xem toàn bộ các phần mềm hữu ích tại Driver.com.vn.

Rate this post

Leave a Reply