fbpx

MISA Panda.NET 2011 – Phần mềm kế toán thi hành án dân sự

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 được xây dựng theo Thông tư số 92/2011/TT-BTC ngày 27/06/2010 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Phần mềm được áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị quản lý thi hành án dân sự từ Trung ương đến cấp huyện.

Những tính năng cập nhật về MISA Panda.NET 2011

Đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán

Thông tư số 92/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2010 về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Thông tư số 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/11/2005 hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán MISA Panda.NET 2011.

 MISA Panda.NET 2011 - Giao diện hóa đơn

MISA Panda.NET 2011 – Giao diện hóa đơn

MISA Panda.NET 2011 - Phần mềm kế toán thi hành án dân sự

MISA Panda.NET 2011 – Phần mềm kế toán thi hành án dân sự

–->Xem thêm Phần mềm Kế toán Việt Nam 106 với những tính năng cập nhật nổi bật

MISA Mimosa.NET 2011 – Hỗ trợ đắc lực công việc kế toán của đơn vị công tác

  • Cập nhật các trạng thái kế toán, tài chính mới nhất của doanh nghiệp.
  • Sẵn sàng trao đổi các tài liệu với các hệ thống khác trong khi làm việc.
  • Hệ thống tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp trong mọi lúc mọi nơi.

–->Xem thêm Download A-BigTime 8.0 – Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Ưu điểm về MISA Panda.NET 2011

  • Dễ cài đặt và sử dụng nó một cách thông thạo
    Quy trình hạch toán bằng hình ảnh thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng với phim, sách hướng dẫn và trợ giúp trực tuyến.
  • Dễ nắm bắt các chi tiết tiền mặt tại quỹ, số thu, số chi, số tồn tại thời điểm bất kỳ.

Download phần mềm MISA Panda.NET 2011

->>Download các phần mềm khác.

->>Xem toàn bộ các phần mềm hữu ích tại Driver.com.vn.

Rate this post

Leave a Reply