fbpx

Phần mềm kế toán đóng gói AccNetiZ_2016 – Miễn phí 100%

Phần mềm kế toán đóng gói AccNetiZ_2016 phần mềm kế toán đóng gói sử dụng trên môi trường hệ điều hành Windows, thiết kế thích hợp để chạy trên một máy tính hoặc môi trường nhiều người sử dụng trên một mạng Internet. Được sử dụng cho phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ hoặc trung bình.

Tính năng của AccNetiZ_2016:

Phần mềm kế toán đóng gói AccNetiZ_2016 của Lạc Việt cung cấp 6 chức năng chính để xử lý tất cả các công việc kế toán:

 • Quản lý vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các nghiệp vụ chuyển tiền, thanh toán khách hàng, chi trả nhà cung cấp, thanh toán cho ứng trước, chi tiền tạm ứng….
 • Mua hàng và nợ phải trả nhà cung cấp: Mua hàng, nhập khẩu hàng, nhận dịch vụ, trả hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp….
 • Bán hàng và nợ phải thu của khách hàng: Bán hàng, cung cấp dịch vụ, xử lý trả hàng, công nợ phải thu nhân viên, khách hàng….
 • Hàng tồn kho: Nhập xuất, điều chuyển hàng hóa nội bộ….
 • Kế toán tổng hợp: Các nghiệp vụ khác như hoạch toán tiền lương, cấn trừ công nợ, phân bổ, kết chuyển chi phí cuối kỳ, các bút toán thường xuyên,….
 • Quản lý hóa đơn: Giúp tạo quyết định, thông báo phát hành hóa đơn tự in, tích hợp chữ ký điện tử, quản lý hóa đơn đã phát hành: Hủy, xóa. Cung cấp đầy đủ các bảng kê: Tình hình sử dụng hóa đơn, bảng kê hóa đơn hết giá trị sử dụng….

Phần mềm kế toán đóng gói AccNetiZ_2016 - Miễn phí 100%

Phần mềm kế toán đóng gói AccNetiZ_2016 – Miễn phí 100%

Giao diện phân hệ quản lý hóa đơn của AccNetiZ

Giao diện phân hệ quản lý hóa đơn của AccNetiZ_2016

–->Xem thêm Download Phần mềm Kế toán 1A phiên bản mới nhất và MIỄN PHÍ

Ưu điểm của AccNetiZ:

 • Dễ cài đặt, dễ sử dụng.
 • Đa dạng ngôn ngữ.
 • Thiết kế theo hướng nghiệp vụ.
 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo tiêu chuẩn.
 • Quản lý hóa đơn tự in một cách chặt chẽ hơn.
 • Xử lý tất cả các số liệu.

Bấm vào [DOWNLOAD NOW] để tải về phần mềm

->>Download các phần mềm khác.

->>Xem toàn bộ các phần mềm hữu ích tại Driver.com.vn.

Rate this post

Leave a Reply