fbpx

Trải nghiệm phần mềm 1C kế toán 8 – Phần mềm thế hệ mới

Giới thiệu phần mềm1C kế toán 8

Рhiên bản 3.2 của cấu hình “Kế toán doanh nghiệp” phát hành vào tháng 01 năm 2015. Phần mềm 1C kế toán 8 với phiên bản mới giúp người sử dụng thuận tiện hơn khi làm việc và dễ dàng hơn khi mới học. Mức độ tiện ích và tính năng tiến hành kế toán đã có bước nhảy vọt.

Bắt đầu làm việc: Khi khởi động cơ sở thông tin mới có thể bắt đầu làm việc ngay trong chương trình. Chỉ dẫn bắt đầu làm việc cho phép:

  • Nhập thông tin về doanh nghiệp.
  • Điền tùy chỉnh tham số kế toán và chính sách kế toán.
  • Làm quen với giao diện chương trình theo tham chiếu làm thế nào để thiết lập phần mềm 1C kế toán 8.
  • Nhập số dư theo tham chiếu trợ giúp nhập ban đầu số dư.
  • Chuyển số đến các tài liệu phương pháp trên web hỗ trợ công nghệ thông tin, các tin tức mới của kế toán doanh nghiệp và thông tin hữu ích khác.

Chỉ dẫn theo cơ sở minh họa

Có thể xem tại trung tâm đào tạo trên website, để chuyển tới trung tâm đào tạo vào theo đường dẫn Chính – Thông tin bổ sung (thuộc mục Thông tin) – Đào tạo – Trung tâm đào tạo và chọn đến tài liệu hỗ trợ (sách, video hướng dẫn, thuật ngữ), chọn tài liệu lời khuyên.

Trải nghiệm phần mềm 1C kế toán 8 - Phần mềm thế hệ mới

Trải nghiệm phần mềm 1C kế toán 8 – Phần mềm thế hệ mới

Làm quen với phần mềm 1c kế toán 3.2

Đối với người sử dụng vừa chuyển sang phiên bản mới nên xem phần “Làm quen với phần mềm 1c kế toán 3.2 phiên bản 3.2 mà trong đó mô tả giao diện mới và các tính năng mới của chương trình.

Trải nghiệm phần mềm 1C kế toán 8 - Phần mềm thế hệ mới

Trải nghiệm phần mềm 1C kế toán 8 – Phần mềm thế hệ mới

Link download phần mềm kế toán miễn phí tại đây 

Những bài viết liên quan:

  1. Phần mềm kế toán IIF 2015 – Phiên bản mới – Tải miễn phí 100%.

  2. Phần mềm kế toán EFFECT Standard – Ý tưởng hay – Giải pháp tốt

  3. Trải nghiệm CNS Accounting Professional – Phần mềm kế toán

  4. Xem toàn bộ các phần mềm hữu ích tại Driver.com.vn.

Leave a Reply