fbpx

Photoshop

Adobe Photoshop của tập đoàn Adobe System có một lịch sử phát triển khá lâu đời. Phiên bản đầu tiên của Photoshop được gọi là phiên bản 0.07. Vào năm 2003, các phiên bản nhỏ được gộp lại thành phiên bản chính thức và bán trên thị trường đã được phát hành với tên Creative Suite (CS). Kể từ đó, CS đã được cập nhật và nâng cấp nhiều lần, và phiên bản cuối cùng của CS là CS6, được phát hành vào năm 2012. Cuối cùng, Photoshop đã được nâng cấp lên phiên bản Creative Cloud vào năm 2013 và được gọi là Creative Cloud (CC). Phiên bản mới nhất của Photoshop CC là CC21, được phát hành vào tháng 10 năm 2020 với các công cụ và công nghệ mới nhất.