fbpx

Driver máy in Canon IP2870S cho Windows 7/8/10/11 32/64 bit

 • Windows 11
 • Windows 10 (x64)
 • Windows 10
 • Windows 8.1 (x64)
 • Windows 8.1
 • Windows 8 (x64)
 • Windows 8
 • Windows 7 (x64)
 • Windows 7
 • Windows Vista (x64)
 • Windows Vista
Máy in Canon ip2870

THÔNG TIN TẬP TIN

 1. Tên tập tin: xp68-win-ip2800-5_75-ea33_3.exe
 2. Phiên bản tập tin: 5.75
 3. Kích cỡ tập tin: 18324KB

TỔNG QUAN

Tập tin này là trình điều khiển máy in cho máy in Canon IJ. Trình điều khiển máy in XPS hỗ trợ in 16-bpc, cho phép in chuyển màu mượt mà hơn so với các trình điều khiển hiện tại (in 8-bpc).

LỊCH SỬ CẬP NHẬT

[Ver.5.75]

– Windows 11 đã được thêm làm hệ điều hành được hỗ trợ.
– Windows 10 đã được thêm vào như một hệ điều hành được hỗ trợ.

CÁC YÊU CẦU HỆ THỐNG

Windows 11
Windows 10 (32bit)
Windows 10 (64bit)
Windows 8.1(32bit)
Windows 8.1(64bit)
Windows 8(32bit)
Windows 8(64bit)
Windows 7(32bit)
Windows 7(64bit)
Windows Vista SP1 or later(32bit)
Windows Vista SP1 or later(64bit)

CHÚ Ý

1.[Windows 11,Windows 10] Một số cài đặt (chẳng hạn như in không viền) trong màn hình cài đặt in tiêu chuẩn của hệ điều hành không hợp lệ. các cài đặt trong cửa sổ Tùy chọn in của Máy in là hợp lệ. Thực hiện cài đặt trong Tùy chọn in máy in khi cần thiết.

2.[Windows 11,Windows 10] In bố cục từ màn hình cài đặt in tiêu chuẩn của hệ điều hành có thể không được thực hiện như mong đợi trong một số trường hợp.
Trong những trường hợp như vậy, hãy mở cửa sổ Tùy chọn In của Máy in và thay đổi khổ giấy cho phù hợp.

3.Hiện tượng:
– IJ Preview không hoạt động nếu Microsoft .NET Framework chưa được cài đặt trên PC.

Giải pháp:
– Tải xuống và cài đặt Microsoft .NET Framework Client Profile từ trang web của Microsoft.

4.[Thông báo cài đặt] – Chỉ khi Trình điều khiển máy in hiện tại đã được cài đặt, Trình điều khiển máy in XPS mới có thể được cài đặt.

5.[Thông báo gỡ cài đặt] – Không có trình gỡ cài đặt cho trình điều khiển máy in XPS.
– Đồng thời với quá trình Gỡ cài đặt trình điều khiển máy in được thực hiện, Trình điều khiển máy in XPS sẽ được gỡ cài đặt.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Quy trình tải xuống / cài đặt
1. Nhấp vào liên kết, chọn [ Lưu ], chỉ định “Lưu dưới dạng”, sau đó nhấp vào [ Lưu ] để tải xuống tệp.
Ghi nhớ:
Nếu bạn chọn [ Run ] ( hoặc [ Open ] ) thay vì [ Save ], tập tin sẽ tự động được cài đặt sau khi được lưu.
2. Tệp đã tải xuống sẽ được lưu ở nơi được chỉ định ở dạng tự giải nén (định dạng .exe).
3. Bấm đúp vào tệp EXE đã tải xuống để giải nén tệp, sau đó quá trình cài đặt sẽ tự động bắt đầu.

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là “Nội dung”) được cung cấp trên trang web này trên cơ sở “nguyên bản”.

Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình (“Canon”) không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.

Rate this post