fbpx

Driver máy in Canon Pixma G2000 cho Windows 7/8/10/11 32/64 bit

 • Windows 11
 • Windows 10 (x64)
 • Windows 10
 • Windows 8.1 (x64)
 • Windows 8.1
 • Windows 8 (x64)
 • Windows 8
 • Windows 7 (x64)
 • Windows 7
 • Windows Vista (x64)
 • Windows Vista
 • Windows XP
Máy in Canon G2000

THÔNG TIN TẬP TIN

 1. Tên tập tin: win-g2000-1_1-n_mcd.exe
 2. Phiên bản tập tin: 1.1
 3. Kích cỡ tập tin: 49276KB

TỔNG QUAN

Đây là phần mềm cài đặt trực tuyến giúp bạn thực hiện thiết lập ban đầu cho sản phẩm của mình trên PC (kết nối USB hoặc kết nối mạng) và cài đặt các phần mềm khác nhau.

CÁC YÊU CẦU HỆ THỐNG

Windows 11
Windows 10 (32bit)
Windows 10 (64bit)
Windows 8.1(32bit)
Windows 8.1(64bit)
Windows 8(32bit)
Windows 8(64bit)
Windows 7(32bit)
Windows 7(64bit)
Windows Vista SP2 or later(32bit)
Windows Vista SP2 or later(64bit)
Windows XP SP3 or later

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Quy trình tải xuống / cài đặt
QUAN TRỌNG: Đảm bảo kết nối PC của bạn với Internet trong khi thực hiện các thao tác sau:
1. Tải xuống tệp. Để biết vị trí lưu tệp, hãy kiểm tra cài đặt máy tính.
2. Nhấp đúp vào tệp .exe đã tải xuống. Nó sẽ được giải nén và màn hình Setup sẽ hiển thị. Làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm và thực hiện các cài đặt cần thiết.

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là “Nội dung”) được cung cấp trên trang web này trên cơ sở “nguyên bản”.

Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình (“Canon”) không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.

Rate this post